<% if Session("uye")="" then Response.Write("Üye olmak istiyorum") Else Response.Write("" & Session("uye") & "") End if %> <% if Session("uye")="" then Response.Write("Üye girişi") Else Response.Write("Çıkış") End If%>   <%=Date%>  
      
ANASAYFA          HAKKIMIZDA         HABERLER         SANAL TUR          KARİYER          İLETİŞİM          SSS          SİTE HARİTASI
<% function Olustur(KategoriID) sql="SELECT * FROM TBL_JINEKOLOJI WHERE UstKategoriID=" & KategoriID & " ORDER BY SNO desc" set rst=Server.CreateObject("adodb.recordset") rst.open sql, DataConn, 1, 3 while not rst.eof if Len(trim(rst.fields("Icerik")))>1 then link="'Jinekoloji.asp?KategoriID=" & rst.fields("KategoriID") & "'" else link="null" end if Response.Write("['" & rst.fields("KategoriAdi") & "', " & link & ",") Olustur(rst.fields("KategoriID")) Response.Write("],") rst.movenext wend rst.close() end function %>
JİNEKOLOJİ
<% KategoriID = Replace(Trim(Request("KategoriID")),"'","") if KategoriID<>"" then KategoriID = Request("KategoriID") KategoriID = Replace(KategoriID,"'","") SQL = "SELECT * FROM TBL_JINEKOLOJI WHERE KategoriID=" & KategoriID Set rRS = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") rRS.Open SQL,DataConn,1,1 rRS.MoveFirst Icerik = rRS("Icerik") rRS.Close Set rRS = Nothing Response.Write(Icerik) Else SQL = "SELECT * FROM TBL_STANDARTICERIK WHERE sayfaID=19" Set veriRS = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") veriRS.Open SQL,DataConn,1,1 veriRS.MoveFirst Response.Write(veriRS("icerik")) veriRS.Close Set veriRS = Nothing End if %>
Gizlilik ve Güvenlik              Yasal Kullanım             Tavsiye Et              Internete Giriş Sayfası Yap              Sık Kullanılanlara Ekle              Geri              İleri
© MAYAKLİNİK SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.